Skandinaviens ledande gitarrportal

Basriff - Tolv takter blues

När man börjar och spela bas så är blues ofta vanligt att starta med. Här talar vi om tolvtakters blues, men det finns andra variationer också. 
 
I Ex. 1 spelar vi en vanlig tolvtakters blues baserat på dominant ackord. Alltså, om vi spelar i A så blir det A7. I första takten använder vi oss av en A dur treklang med en sext och i andra takten börjar vi med en liten septim. Här är det frågan om en ganska standard blues basgång.  
 
I Ex. 2 spelar vi samma tolv takter lite mer i Rock ´n Roll- och Rockabilly-anda. Här använder man sig oftast av rena durackord och brukar ibland lägga till sexten i basgången (sjätte tonen i durskalan). Gitarrister använder sig ofta av rena durackord eller med tillägg av tonerna 6 eller 13. Man brukar inte använda en liten septim i den här stilen, inte ofta i alla fall.
 
I Ex. 3 spelar vi tolv takter i lite jazzig stil. Vi färgar takterna med fler ackord och använder oss av kromatiska ledtoner som sedan leder till en bekant ton. Ledtonerna är toner som egentligen inte tillhör skalan men leder till den rätta tonen i skalan och låter därför rätt.
 
I sjunde takten (A7) i exemplet använder vi oss av tonerna A, G#, G och F varav tonerna G# och F inte riktigt passar in i skalan men i jazz så leder G# till G som är liten septim i A7 och passar in utmärkt och för att nästa ackord är F#7 så leder F till F#. 
I Ex.4 använder vi tolv takter i rockanda och då skall det rulla på ordentligt. Här lämnar vi plats för gitarristerna och koncentrerar oss på 1/8-dels noter. 
 
Som en regel är det bra att minnas att man i varje takt bör använda sig av ackordets starka noter på åtminstone taktens första slag, alltså om du spelar A7 så är starka noter alla de noter som tillhör ackordet. I det här fallet är det A, C#, E och G.

FUZZ 7/11
Basriff_1.pdf

Basriff_2.pdf

bass_1.mp3

bass_2.mp3

bass_3.mp3

bass_4.mp3


 
tavling_110719.jpg

 

Fler artiklar

 Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
ANNONSER
banner