Skandinaviens ledande gitarrportal

Gitarrsetup och justering del 5 - Strängbyte

Av Paul Guy
 
Hittills i setup-följetongen har det handlat mest om sånt som inte borde behöva utföras särskilt ofta. En väljusterad gitarr kan gå bra många år innan den behöver mer än eventuella säsongsmässiga småjusteringar av dragstången. När en gitarr har stabiliserat sig ska det räcka ett bra tag med att endast byta strängar regelbundet och att hålla guran någorlunda ren.
 
På tal om att byta strängar så har ett förbisett kapitel i denna serie varit just strängpåsättning. Även den mest väljusterade gitarr blir svårstämd, och får problem med att hålla stämningen, om strängarna är slarvigt påsatta – med antingen för få varv runt stämskruvarna, eller med alldeles för många. Strängar behöver aldrig lindas fler än två till tre varv runt axeln, eller träs fler än en gång genom hålet, för att sitta fast.
Folk brukar tycka att nylonsträngar är de svåraste att installera, så jag tänkte ta dom först. Vi fortsätter med stålsträngar i nästa Fix.
Strängbyte går alltid snabbare om man byter en sträng i taget, hellre än att at bort alla sex. Uppstämning till pitch går smidigare om man stämmer upp varje ny sträng innan man byter nästa. Det är dessutom snällare mot instrumentet, särskilt vad det gäller akustiska gitarrer då ändringar i spänningen hålls till ett minimum, och guran slipper stabilisera sig under full strängspänning på nytt.
Jag tog bort alla sex strängar på min gamla klassiska gitarr på bilderna för att kunna fixa lite med annat, men i regel undviker jag att ta bort alla sex strängar samtidigt, om jag inte måste av annan anledning – speciellt på gitarrer med flytande svaj.
Nylonsträngar är inte så krångliga att installera när man kan knepet. Eftersom de är mycket mer flexibla och elastiska än stålsträngar är det ännu viktigare med så få varv som möjligt runt stämskruvsrullarna, för att underlätta stämningen och sörja för god stämningshållning (och för att slippa vrida varje stämskruv femtioelva varv för att få strängarna stämda till pitch).
Jag lärde mig det här sättet att installera nylonsträngar av en mycket erfaren spanjor i London för över 40 år sedan, och har funnit det så smidigt och pålitligt att jag aldrig har haft anledning att ändra det.
Med början vid stallet; strängen stoppas genom hålet och loopas tillbaka och under sig själv.
 
 
Den loopas sedan under sig själv en eller två gånger till. Det är viktigt att sista loopen hamnar på bakkanten av stallet, så att den trycks emot det och låses fast.
 
 
Överflödig sträng kan klippas bort senare när strängen har fästs vid stämskruven. (Se bild 6.)
Med hålet i stämskruven parallellt med huvudet stoppas strängen genom.
 
 
Strängen dras tajt och tas tillbaka under sig själv. Håll strängänden spänd och stäm upp strängen så att den låses mot sig själv i kanten av stämskruvshålet.
 
 
Klipp sedan bort de överflödiga strängbitarna i varje ände. Lämnar man strängarna oklippta kan de vibrera mot locket och huvudet och orsaka störande oljud, till och med lackskador.
 
 
 
Som synes är det ett minimalt antal varv runt stämskruvsrullarna, vilket underlättar stämningen väsentligt och minimerar tiden det tar för strängarna att sträcka in sig. Det är i och för sig fullt normalt att nya nylonsträngar kan ta flera dagar att sätta sig och sträckas in. Byt aldrig nylonsträngar på samma dag du har en spelning, utom i absolut nödfall.

 Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
ANNONSER
banner