Skandinaviens ledande gitarrportal

Nya strängar på gitarren

 Jag har haft gitarrer i verkstaden där det har tagit mig 20 -25 minuter att bara avlägsna strängar som hade knutits(!) fast eller trätts genom stämskruvshålen fyra-fem gånger av någon misslyckad matros eller pojkscout. Bild 1 visar ett perfekt exemplar! Instrumentets ägare klagade på att gitarren både var svårstämd och inte höll stämningen.

Jag brukar alltid börja med att vrida de ospunna strängarnas stämskruvar så att hålen är parallella med halsen. Strängen dras förbi stämskruven och träs genom hålet från motsatta sidan (bild 2) och dras åt. Strängändan tas sedan runt axeln på andra sidan i ett ”S” och bak under sig själv (bild 3), dras åt och böjs upp tvärt (bild 4). Då är det bara att stämma strängen (bild 5) och kapa den överflödiga biten.

Strängen ”låser sig själv” mot stämskruvsaxeln.

De spunna strängarnas stämskruvar skall vridas med hålen i 90 graders vinkel mot halsen. Strängarna lindas runt stämskruvsaxlarna ett varv (håll strängen spänd) och strängändan träs sedan genom hålet över sig själv på ingångssidan och mellan varven på utgångssidan (bild 6). Dra åt strängändan så tajt du orkar (bild 7) – en tång underlättar jobbet – böj upp
den tvärt, stäm strängen och klipp av den överflödiga biten. Man kan även låsa de spunna strängarna på samma sätt som de ospunna, men jag har aldrig funnit det nödvändigt. 
Stringa_front_.jpg

Fler artiklar

     Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
    ANNONSER
    banner