Skandinaviens ledande gitarrportal

Spela solo över olika tonarter

Av Danny Gill
Vissa låtar håller sig inom en tonart, Let It Be är ett exempel. Alla ackorden i den sången tillhör C-dur. Om du improviserar över den kan du hålla dig till C-durskalan och känna dig säker hela tiden. I den här lektionen skall vi kolla på hur man spelar solo över ett antal ackord som inte tillhör samma tonart.
Ackorden
/C /G /A7 /A7 /
/Dm /Dm /F /G //
Även om den här låten går i C-dur finns ett ackord som inte tillhör tonarten och det är ackordet A7. Det är ett ackord som är tillfälligt ”lånat” från en annan tonart. I musikaliska termer A7 beskrivs som en sekundär dominant. Det vill säga det är ett dominantackord tillfälligt lånat från en annan tonart, i detta fall från D.
Skalorna. Så hur spelar vi solo över ett A7? Här är några alternativ:
• Spela ett arpeggio i A-dur. 
• Spela ett A7-arpeggio
• Betona C # -tonen som finns i A7-ackord. (Håll dig borta från C-tonen!)
• Spela en mixolydisk skala i A (femte läget i D-dur). Mixolydisk skala är oftast ett säkert kort att använda över ett dominantsjuackord.
• Spela en frygisk dominant (femte läget i D-harmonisk moll). Eftersom A7 löses upp i D-moll fungerar denna skala bra.
Om låten har en jazzig känsla kan man använda den altererade A-skalan (sjunde läget i Bb melodiska moll).
Solot. Jag tänker A-mixolydisk skala över A7-ackordet, vilket ger låten en slags Brian May-känsla. Jag har transkriberat de första åtta takterna. Efter mitt solo låter jag spåret gå i ytterligare några rundor där du lägga lite egna solon. Om du undrar om du fått till det rätt, bara spela in och lyssna…
FUZZ 4/12Riff.pdf Riff.mp3

 
 

 

Fler artiklar

     Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
    ANNONSER
    banner