Skandinaviens ledande gitarrportal

Akustisk gitarr och sång

Av Erik Nordström
 
Att spela in akustisk gitarr och sång samtidigt kan ge en del inspelningstekniska problem. Fuzz.se har några förslag som kan hjälpa dig på vägen till en väl fungerande inspelning av sång och gitarr. 
 
Många musiker skriver sina låtar med hjälp av en akustisk gitarr. När en idé till en låt finns är det lämpligt att få den inspelad innan idén glöms bort och försvinner.
Rösten och gitarren är två ljudkällor som befinner sig nära varandra. Det gör att ett faktum står helt klart. Den mikrofon som spelar in gitarren kommer också att delvis höra sången. Den mikrofon som spelar in sången kommer också att delvis höra gitarren. Acceptera detta och gör det inte till ett problem. 
Rent produktionsmässigt är det nästan alltid en fördel att spela in sång och akustisk gitarr samtidigt om sångaren och gitarristen är samma person. Rätt känsla ger ett bättre framförande och då är läckage mellan ljudkällorna acceptabelt. Om gitarren och sången spelas in som separata tagningar uppstår möjligheten till allt för många omtagningar och det behöver inte nödvändigtvis vara bra.
Om det finns en bra balans mellan sång och gitarr är inte behovet av separata mikrofoner lika stort. En ensam stereomikrofon kan ge en fin och naturlig klang. Åk till närmsta lokal med goda akustiska egenskaper och gör en provinspelning. 
Vill du ha möjligheten att kunna påverka ljudet från respektive ljudkälla kan mikrofonerna ändå placeras på ett större avstånd för ett mer naturligt och luftigare ljud. Den legendariske låtskrivaren Mac Davis spelar in en demo med en Neumann M49 för sång och en Microtech Gefell M300 för gitarr. 
 
 
En situation som är vanlig är när personen i fråga sjunger med en svag nivå men spelar desto mer kraftfullt på gitarren. Det gör att vi i rummet hör mer gitarr än sång. En mikrofon placeras nära sångaren så att rösten tas upp tydligt utan att höra alltför mycket av gitarren. Jakob Svensson spelar in med en Shure SM7 på sång och en Thuresson CM402 på gitarr. Mikrofoner som Shure SM7, Beta58 eller Electro Voice RE20 brukar fungera utmärkt för detta. Ett puffskydd blir ofta nödvändigt. SM7 har ett hyfsat puffskydd som standard.
 
 
Om möjligheten finns kan du pröva att spela in gitarren i stereo. Det ger mer dimension till gitarrens ljud och den behöver inte trängas lika påtagligt i mitten av ljudbilden tillsammans med sången. Ett enkelt sätt att göra detta på är att placera en stereomikrofon längst efter gitarren så att den tar upp gitarren med perspektivet upp/ned snarare än kropp/hals (bild 4-5). Alexander Bergström i The Mankind spelar in en demo. Här används två AKG C24 rörmikrofoner där den ena mikrofonen tar upp gitarren i stereo och den andra tar upp sången med en av sina kapslar. 
 
 
 
Ett annat alternativ är att låta musikern stå upp. Det kan ge ett större avstånd mellan gitarr och sång och något bättre separation än om musikern sitter ner. En sittande musiker kan lätt få huvudet mycket nära gitarren. 
Ifall det finns två sångare och två gitarrister kan två kondensatormikrofoner ställda i åtta användas. Båda musikerna sjunger i var sin sida av mikrofonen och vice versa med gitarrerna. 
Bättre separation på rösterna och gitarrerna går att få genom att använda stereomikrofoner där den ena kapseln går att vrida. Båda kapslarna ställs i njure och sångarna sjunger in i var sin kapsel och vi får ut ljudet på var sin utgång från stereomikrofonen. Gör samma sak med stereomikrofonen för gitarrerna.
Rundtagande mikrofoner kan fungera sämre då de kan höra alltför mycket av den andra ljudkällan. Mikrofoner ställda i njure fungerar i regel bättre. Har mikrofonen njure som karaktäristik så finns förstärkningen av basregistret, den så kallade proximityeffekten, alltid med. Låter det för ”bumligt” så använd ett högpassfilter. Pröva pluggarna i ditt program och pröva filter med olika branthet. 18db/oktav kan lätt skära för mycket medan ett filter på 6dB/oktav kan låta bättre där en större mängd av basregistret kan behållas men basregistret reduceras på ett mindre dramatiskt sätt. 
Mikrofonen måste inte vara mitt framför munnen på den som sjunger. Använd en mikrofon med njure som karaktäristik och vinkla mikrofonen uppåt så hör den mindre av gitarren genom att till största delen vända sin baksida mot gitarren. Sjung rakt ut över mikrofonen. Röstens klang kan bli tunnare men då får du mindre läckage i stället.
Prova också mikrofoner ställda i åtta där den mest ”döda” sidan av mikrofonen siktar mot den ljudkällan mikrofonen ska höra minst utav.
Större gitarrer med en kraftfull klang kan ge tydliga reflektioner från väggar och golv. Utnyttja dem om de låter bra. Annars är det bättre om du sätter dig mera mitt i rummet. Den klassiska barstolen är ett bra alternativ som flyttar upp både musiker och gitarr. 
Om du vill förändra ljudet på gitarr eller röst så var medveten om att en eq justering på gitarren också kommer att påverka rösten och vice versa. Lyssna därför på båda ljudkällorna samtidigt när du gör eq justeringar så hör du tydligt vad som händer. 
Kompression kan med fördel användas. De flesta sång/gitarr inspelningar mår mycket bra av kompression. Lägg kompressionen vid mix om du känner dig osäker på hur mycket kompression som behövs.
 
De här förslagen exkluderar akustiska gitarrer med inbyggd mikrofon. Min personliga åsikt är att de i regel låter alltför plastigt och sterilt och att gitarren alltid får en bättre klang om den spelas in med en bra mikrofon. Tycker du att din gitarr med inbyggd mikrofon låter bra så kan du givetvis använda den. 
 
Hur de två ljudkällorna låter tillsammans är vad vi lyssnar efter och justerar mikrofonernas placering därefter. Lyssna noga och förklara för dig själv vad som låter eller känns fel och tänk ut lämplig åtgärd. Det är viktigt att det känns bra och bekvämt för musikern att spela och sjunga så gör det bästa du kan av situationen. Så om det är du som är denna musiker kan du öva på att spela in dig själv så att du blir bekväm med inspelningssituationen. När du tycker att det känns rätt och låter rätt så har du fått den bästa upplevda ljudkvaliteten. 
Att ett bra framförande lyfts fram är det viktigaste. Lyssna på inspelningar av akustisk gitarr och sång med varierande ljudkvalitet men med suveräna framföranden, till exempel Johnny Cash; American Recordings och Neil Young; Sugar Mountain
 
 

 Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
ANNONSER
banner