Skandinaviens ledande gitarrportal

Gitarrsetup och justering del 3

Av Paul Guy
 
Stallets höjdinställning är där man justerar stränghöjden. Det går inte att säga precis hur många millimeter som är korrekt, stränghöjd är väldigt individuellt. 
Om stränghöjden är justerbar separat för varje sträng ska dom följa greppbrädans kurva, så att alla sex strängarna ligger lika högt över sista bandet, eller helst, med stigande stränghöjd från diskant- till bassträngarna, så att 1:a E-strängen är närmast, och 6:e är längst ifrån, eftersom spunna strängar skorrar lättare än ospunna.
 
 
Eftersom stränghöjden påverkas av svajplattans vinkel (om du har svaj, så klart) måste den justeras först. Gitarren stäms och avståndet mellan svajplattans bakkant och kroppen mäts upp.
 
 
Ska man ha svajet "låst" på kroppen dras fjäderhållarens skruvar åt tills plattan ligger an. (Alternativt kan man sätta in flera fjädrar.)
 
 
Om svajet ska "flyta" kan bakkanten på plattan vara mellan 2 till 3 mm från kroppen när strängarna är stämda. Vill du ha mer ”pull-up” är det fritt fram att öka avståndet. Jeff Beck sägs ha sitt svaj inställd för en heltons ”pull-up” på ljusa E-strängen. Justera, stäm om, kolla – upprepa tills du har svajet som du vill. På svaj av typen Floyd Rose ska plattan ligga parallellt med strängarna när man tittar från sidan.
 
 
Stränghöjden mäts enklast med en kort (150 mm) stålskala. Mät avståndet från varje sträng ner till topparna på de två högsta banden.
 
Strängarna ligger ganska högt på denna SG.
 
Justera stränghöjden med sadelns höjdskruvar om sådana finns, eller, på Gibson Tune-O-Matic-stil, med tumskruvarna i varje ände av stallet.
 
 
Stränghöjden på Floyd Rose eller andra stall med bara två höjdjusteringspunkter, justeras med stallstolparna.
 
 
Om ditt stall har skruvar som låser sadlarna ner på bottenplattan, som t ex många Wilkinson-stall, kom ihåg att lossa dessa innan du försöker andra stränghöjden eller längdinställningen, och att dra åt dom igen efteråt. Vissa Ibanez och Gotoh Floyd-kloner har små låsskruvar i stolparna.
 
 
Det kan vara ödesdigert att försöka dra dessa höjdskruvar utan att först lossa låsskruvarna. Detta görs med antingen en 2,5 eller 3 mm hexnyckel. De ska såklart dras åt igen då man har justerat höjden färdigt.
Min egen standardinställning är 2 mm stränghöjd över högsta banden på E-ettan, gradvis stigande till 2,5 mm på E-sexan. Jag trivs med denna stränghöjd, och det kan vara en bra utgångspunkt även för dig. Det är bara att höja eller sänka tills man är nöjd.
Med detta borde gitarren nu bli klar för intonering. Fortsättning följer.
 

 Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
ANNONSER
banner