Skandinaviens ledande gitarrportal

Släcka en lysdiod och äkta bypass!

Av Albin Roslund
 
I den förra artikeln satte vi i en ny switch i en Electro Harmonix Multiplexer. Vi försåg den med en omkopplare med fler poler för att få den att skifta mellan LED-på och LED-av samtidigt som den byter mellan effekt och bypass. I den här artikeln avslutar vi det jobbet. Vi ska också snacka lite om äkta bypass-kopplingar och tafsa lite på en Crybaby wah wah.
 
Okej, låt oss ta en titt under huven igen. Bild 1 visar pedalen som vi lämnade den sist. Vi konstaterade tidigare att mittenstiften på den nya switchen leder med antingen stiftet över eller stiftet under och att de tre polerna är elektriskt oberoende. Endast en pol används nu (vi flyttade den ursprungliga kopplingen hit). Nu är inte steget långt att göra en på-av strömställare för LED:en på någon av de oanvända polerna.
 
 
Bild 1. Signalomkastningen ordnades från början med en 1pdt. Vi flyttade den kopplingen till en 3pdt.
 
Kopplingsschemat till den fristående kretsen med lysdiod, som vi byggde i den första artikeln, visas i bild 2. Det är inga konstigheter: strömkälla med en resistor och lysdiod i serie, som alltså ligger ”jämte” Multiplexern. Strömbrytaren för LED:en kan egentligen sättas var som helst i den här enkla kretsen. Jag sätter den mellan jord och LED. För detta ändamål klipps den svarta sladden, bild 3, i två delar, låt oss kalla dem "lysdioddelen" och "telejacksdelen". Lysdioddelen placeras på switchens mittenstift, bild 4. Sedan återstår bara att koppla ihop ett av stiften med den telejacksdelen. Då har vi ju infogat vår strömbrytare i kretsen. Nu är den stora frågan: vilket av stiften ska telejacksdelen kopplas till? Om du inte vill ge dig in i tekniska detaljer: testa! Om du vill göra det, läs vidare!
 
Bild 2. Kopplingsschema som beskriver det vi byggt hittills, en LED i serie med ett motstånd.
 
 
Bild 3. Sladden mellan lysdiod och jord klipps av, en strömbrytare ska in här.
 
 
Bild 4. Den nya omkopplaren ska styra strömmen till LED’en.
 
Jag tänker inte först utan viker fast telejacksdelen på det nedre stiftet, ”chansar”, se bild 5. Testar… såklart blev det fel och lampan släcks i effektläge och tänds i bypass. Okej, det inte värre än att vi flyttar sladden till det översta stiftet istället. Nu blev det rätt, toppen! Jobbet är klart!
 
 
Bild 5. Det blev fel, lysdioden tänds i bypass. Tur att det är lätt att flytta en sladd som inte är fastlödd. ”Nedre vänstra” ska till ”övre vänstra”, då blir det rätt!
 
Låt oss ta en titt på hur omkastningen sker i pedaler med 1pdt-omkopplare, som är så vanliga i äldre pedaler. Med risk för att vara tjatig, en 1pdt switch (enpolig till-till switch) har tre stift där ett av dem leder med ett av de övriga två. Man bestämmer vilket genom att trycka på knappen. Bild 6 visar en 1pdt tillsammans med en skiss på hur man ofta gör bypass-kopplingar med en sådan.
 
 
Bild 6. Eftersom stiften inte ligger på en rad i den här vanligt förekommande 1pdt:n kan det vara svårt att se hur den funkar, men skissen rätar förhoppningsvis ut frågetecken.
 
Nu kan vi analysera switchens två lägen:
 
1. Stift 2 och stift 1 leder. Signalen går från injacket, mellanlandar på stift 3 och går vidare till kretsens ingång. Signalen processas i kretsen, lämnar den vid ”från effekt”, som kopplats till stift 1. Switchen ser till signalen skickas till utjacket. Effektläge!
2. Stift 2 och stift 3 leder. Signalen går från injacket via switchen till utjacket. Bypass-läge!
 
Här har man ett litet problem och det är det som är ”felet” med att inte ha äkta bypass. I bypass förmår inte den enpoliga switchen koppla bort kretsens ingång. Det betyder att pedalens utgång och kretsingång ”delar” på signalen. Kretsen tar lite av ljudet, som vi vill ska gå direkt till förstärkaren, och bypassen låter inte lika bra som om man inte haft pedalen inkopplad alls. Olika kretsar tar olika mycket av signalen. Många äldre pedaler kan vara riktiga signaltjuvar och många brukar därför uppdatera vintage-prylar med true bypass. Bild 7 visar hur man kan bygga true bypass om man har ytterligare en pol till förfogande. Switchens två lägen:
 
1. Stift 2 och stift 1 leder samt stift 5 och stift 4 leder. Signalen går från injacket via switchen till kretsens ingång. Från kretsen utgång via switchen till utjacket. Effektläge!
2. 2 och 3 leder samt 5 och 6 leder. Injack via en bygel mellan stift 3 och 6 på switchen direkt till pedalens utgång. Äkta bypass!
 
 
Bild 7. Det är lätt att bygga äkta bypass med hjälp av en tvåpolig switch.
 
Det finns olika sätt att bygga äkta bypass med två poler. Det är lätt att följa signalvägen i kopplingen som visas i bild 7. Spana in kopplingen i bild 8. Är det en äkta bypass-koppling? Svar: ja! Följ själv signalen i de två lägena. Jag valde att göra den här kopplingen i Multiplexern.
 
 
Bild 8. En alternativ true bypass-koppling.
 
Om du ska modda en pedal med true bypass: börja med att se till att injacket endast leder med switchen. Det får inte finnas ”rester” av kopplingen i bild 6 kvar. Min pedal hade en sladd från injacket direkt till kortet. ”Till effekt” (jämför bild 6) var alltså inte en sladd mellan switch och kort utan mellan injack och kort. Det är samma sak tekniskt men det kan vara svårare att se hur signalen går.
 
Nästa kille på operationsbordet är en Crybaby wah wah, se bild 9. Den verkar vara moddad och, vad har den för en switch? Fyra stift! Låt oss börja nästa artikel med att göra true bypass på den här. Då kan vi se om kopplingen i bild 8 funkar på den nya patienten.
 
 
Bild 9. En wah wah som vi ska modda i det kommande.
 

 Prenumerera på nyhetsbrev från fuzz.se
ANNONSER
banner